Dofinansowanie ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Informujemy, iż nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla firmy Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy”.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015(2020/N).

Wartość projektu: 246 450,51 PLN
Kwota dofinansowania: 246 450,51 PLN

Cel projektu – utrzymanie prowadzonej działalności; niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Poprzedni

Następny